Δελτίο τύπου 14-09-2016

Δελτίο τύπου 14-09-2016

Μίσθωση διαμερισμάτων για την προσωρινή στέγαση προσφύγων (REACT)-Τροποποιημένοι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.