Δελτίο τύπου 27-09-2016

Δελτίο τύπου 27-09-2016

Ξεκίνησε η προσωρινή στέγαση προσφύγων σε μισθωμένα διαμερίσματα και οικογένειες (REACT)