Δελτίο τύπου 29-06-2016

Δελτίο τύπου 29-06-2016

Έγκριση προμήθειας διατακτικών για τον επισιτισμό προσφύγων.