2 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα για την κατάργηση της Δουλείας

2 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα για την κατάργηση της Δουλείας

Το πρόγραμμα REACT για τους πρόσφυγες λέει STOP στην Δουλεία.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την κατάργηση της Δουλείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Δεκεμβρίου για να υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι η ανθρώπινη δουλεία λειτουργεί εις βάρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η ελευθερία από τη δουλεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ανθρώπινο δικαίωμα. Το Άρθρο 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπαγορεύει το εξής:

«Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται.»

Ο αριθμός των δούλων σήμερα είναι υψηλότερος από ποτέ άλλοτε στην ιστορία και εκτιμάται από 12 έως και 27 εκατομμύρια (Πηγή:Wikipedia).