Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουν τα κάτωθι:

 • Δημιουργία θέσεων στέγασης δια της μισθώσεως διαμερισμάτων, αναλαμβάνουν τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τη συντήρηση των μισθωμένων διαμερισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Εξοπλισμό των διαμερισμάτων με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π..
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας.
 • Οργάνωση ενεργειών δημοσιότητας και προωθητικών δράσεων, προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για να προωθήσουν την ειρηνική συνύπαρξη με τις τοπικές γειτονιές και τις κοινότητες υποδοχής.
 • Παροχή πληροφοριών για όλες τις ευκαιρίες μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναφορικά με όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους, όπως ρούχα, φάρμακα, γυαλιά οράσεως, κλπ
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω:
  • Διαχείρισης περιστατικών (πχ: ταυτοποίηση/ εγγραφή, αξιολόγηση, πλάνο δράσης και εφαρμογή του, επανέλεγχος και επαναξιολόγηση, κλείσιμο υπόθεσης)
  • Τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις ώστε να υποστηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αξιολόγηση κινδύνων και κοινωνική αξιολόγηση, πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς και προαγωγή της ειρηνικής συνύπαρξης με την τοπική κοινωνία και τους γείτονες
  • Ατομική/ οικογενειακή ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι στην καθημερινή τους ζωή και παραπομπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως επίσης και σε δημόσιους οργανισμούς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
  • Συμβουλευτική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι χρήζουν βοήθειας ώστε να αντιμετωπίσουν προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα
  • Υποστήριξη και βοήθεια στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας εντός και εκτός των διαμερισμάτων
  • Κοινωνική υποστήριξη για τα παράπονα και την διαχείριση των περιστατικών ρατσιστικής βίας / συμπεριφοράς και προκατάληψης
  • Εκθέσεις αξιολόγησης της ευαλωτότητας, διαμεσολάβηση, παραπομπές, επαναξιολόγηση, κλπ
  • Επικοινωνία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και υλοποίηση των απαραίτητων παραπομπών ώστε να έχουν πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση
  • Συμμετοχή/ εκπροσώπηση του REACT σε σχετικές διυπηρεσιακές ομάδες εργασίας

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουν επιπλέον την υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την συμβολή στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραπομπές / διευκόλυνση της πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες υγείας.

Η λειτουργία του «Φιλοξενείου» για την υποδοχή και την προσωρινή στέγαση για περιορισμένη χρονική περίοδο 3-6 μηνών (κατά περίπτωση, με βάση το επίπεδο ευαλωτότητας) των Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο με υψηλή ευαλωτότητα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, Θεσσαλονίκη, είναι υπό την διαχείριση του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της ΜΚΟ ARSIS, ως πρώτο βήμα για την ανεξάρτητη διαβίωση στα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «Φιλοξενείο» περιλαμβάνουν: