Ευχαριστήρια επιστολή προς την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Ευχαριστήρια επιστολή προς την Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΕΣΚΠ