Monthly Archives: Απρίλιος 2020

Initial phase of gradual scaling procedures for COVID-19 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Αρχική φάση σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης

Δευτέρα 4 Μαΐου

 • Μετακινήσεις – Απελευθέρωση μετακινήσεων εντός νομού ΧΩΡΙΣ SMS ή γραπτή δήλωση.
 • Αναψυχή Ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους και παραλίες (μη οργανωμένες)
 • Συναθροίσεις – Σύσταση περιορισμού δημόσιων συναθροίσεων έως 10 άτομα
 • Χώροι Θρησκευτικής λατρείας – Ατομική λατρεία με περιορισμό συναθροίσεων έως 10 άτομα
 • Λιανικό εμπόριο – Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (βιβλία/χαρτικά, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, φυτά/λιπάσματα)
 • Υπηρεσίες – Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής (λειτουργία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ), υπηρεσίες ατομικής άθλησης σε ανοιχτούς χώρους και επιδιορθώσεις ρούχων / υποδημάτων

Δευτέρα 11 Μαΐου

 • Γ Λυκείου και φροντιστήρια Γ Λυκείου (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)
 • Λιανικό εμπόριο – Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εκτός των malls
 • Χώροι Θρησκευτικής λατρείας με συγκεκριμένους κανόνες από 17.5.2020

 Δευτέρα 18 Μαΐου

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Α και Β Λυκείου – και Α, Β και Γ Γυμνασίου
 • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)
 • Μετακινήσεις – ΠΙΘΑΝΗ ολική απελευθέρωση με βάση την πορεία της επιδημίας
 • Πολιτισμός – Αρχαιολογικοί χώροι, ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι

Γενικές κατευθύνσεις

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζομένους και πελάτες σε κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και λοιπές υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. Και από εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων
 • Αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας (υφασμάτινης ή άλλης), αντισηπτικού και γαντιών μιας χρήσης σε όλους τους κλειστούς χώρους από εργαζόμενους και πελάτες, στα ΜΜΜ και σε υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150 ευρώ σε όσους δεν φορούν.
 • Άτομα 3ης ηλικίας (άνω των 50 ετών)(ισχυρή σύσταση για συνέχιση του «Μένουμε Σπίτι»)
 • Αυστηρή σύσταση για περιορισμένη κυκλοφορία σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους από τις 12πμ έως τις 6πμ.
 • Χρήση των ΜΜΜ κατά τις ώρες αιχμής (7-10πμ και 2-5μμ) ΜΟΝΟ από εργαζόμενους για προσέλευση και αποχώρηση από εργασία
 • Ώρα έναρξης εμπορικών καταστημάτων 10πμ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

(FRENCH)

Mai – Phase initiale du plan de désescalade progressive

Lundi 4 Mai  

 • Mouvements – Libération de déplacements a l’intérieur du département SANS SMS soit déclaration écrite.
 • Recréation – pratique de sport individuelle dans des espaces ouverts et plages (non organisées).
 • Rassemblements – recommandations de limiter les rassemblements publiques jusqu’à 10 personnes.
 • Lieux de cultes – Cultes individuels avec limitation de rassemblements jusqu’à 10 personnes.
 • Magasins de commerce – entreprises de commerce de détails (livres, optiques, équipement sportif, plantes/engrais)
 • Services – Salons de coiffure, salons de beauté (fonctionnement UNIQUEMENT AVEC RENDEZ-VOUS), services de pratiques de sport individuels dans des espaces ouverts / chaussures.

 Lundi 11 Mai

 • Classe Terminale et établissement d’enseignements privés (recommandation forte d’enseignement a distance).
 • Magasins de commerce – Tous les magasins de commerce, sauf les centres commerciaux.
 • Lieux de cultes avec des règles spécifiques a partir du 17.05.2020

   Lundi 18 Mai

 • Education Secondaire – 1ere et 2nde Classe lycéenne et 1ere  , 2nde  et 3eme    Classes secondaires.
 • Etablissement d’enseignements privés d’éducation de niveau moyen et de langues étrangères (recommandation forte d’enseignement a distance).
 • Déplacements – Libération totale possible selon l’évolution de l’épidémie.
 • Cultures – sites archéologiques, zoos, jardins botaniques.

Directions Générales

 • Usage obligatoire de masques pour les employés et clients dans des salons de coiffures, salons de beauté et autres services impliquant contact physique. Et employés de supermarchés et magasins de produits alimentaires.
 • Recommandation stricte d’usage de masque (textile ou autre), désinfectant et gants non réutilisables dans tous les espaces clos par employés et clients, transports publics et services impliquant contact physique. AMMENDE 150 euros a ceux qui ne portent pas.
 • Personnes âgées (plus de 50ans) recommandation forte de continuation « Restons à Domicile»).
 • Recommandation stricte de limitation de circulation dans des espaces publiques ouverts entre minuit et 6h00 du matin.
 • Usage de transports publics pendant les heures (7h00-10h00 et 14h00-17h00) UNIQUEMENT d’employés pour présentation et retrait de leur lieu de travail.
 • Heures d’ouverture des magasins de commerce 10h00

DANS LA PERIODE A VENIR NOUS ALLONS VOUS INFORMER A PROPOS DE NOUVELLES MESURES

(TURKISH)

Mayıs – Yavaş yavaş çıkış planının ilk aşaması

4 Mayıs Pazartesi

 • Taşıma – SMS veya yazılı açıklama OLMADAN İl içinde taşımanın serbest bırakılması
 • Dinlenme-Açık alanlarda ve plajlarda bireysel spor (örgütlenmemiş)
 • Toplantılar – Halka açık toplantıları 10 kişiyle sınırlama önerisi
 • Dini ibadet yerleri – 10 kişiye kadar bir araya toplanan bireysel ibadet
 • Perakende – Perakende satış şirketleri (kitap / kırtasiye, optik, spor malzemeleri, bitkiler / gübreler)
 • Hizmetler – Kuaför, berber ve güzellik salonları (sadece randevu ile çalışır), açık alanlarda bireysel spor hizmetleri ve giysi / ayakkabı tamiri

11 Mayıs Pazartesi

 • Lise 3. Sınıf ve dershaneler (uzaktan eğitim için güçlü öneri)
 • Perakende – Alışveriş merkezleri dışındaki diğer tüm perakende işletmeler
 • 5.2020’den itibaren özel kurallarla dini ibadet mekânları.

18 Mayıs Pazartesi

 • Ortaöğretim – Lise A. ve B. sınıflar – ve Ortaokul , Β. ve C. sınıflar
 • Ortaöğretim ve yabancı dil okulları (uzak eğitim için güçlü öneri)
 • Hareketler – Salgının gidişatına göre hareketin OLASI toplam serbest bırakılması
 • Kültür – Arkeolojik alanlar, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri

Genel talimatlar

 • Berber, kuaför, güzellik salonu ve fiziksel temas gerektiren diğer hizmetlerde çalışanların ve müşterilerin maskelerinin zorunlu kullanımı. Αyrıca süpermarket çalışanları
 • Çalışanlar ve müşteriler tarafından, Τoplu Taşıma Araçlarında ve fiziksel temas gerektiren hizmetlerde tüm kapalı alanlarda maske (kumaş veya diğer), antiseptik ve tek kullanımlık eldivenlerin kullanılması için kesin tavsiye. Giymeyenlere 150 Euro ceza.
 • İhtiyarlar (50 yaş üstü) («Evde kalıyoruz» a devam etmek için güçlü tavsiye)
 • 12:00 – 06:00 saatleri arasında açık kamusal alanlarda sınırlı trafik için kesin öneri.
 • Kitle İletişim Araçlarının yoğun saatlerde (7-10 ve 14: 00 arası) YALNIZCA çalışanların işine katılma ve işten ayrılma tahminleri
 • Ticari mağazaların başlangıç ​​saati 10:00

SİZE YENİ TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ VERECEK

(ARABIC)

 

(FARSI)


Nea Paralia of Thessaloniki is now accessible to everyone (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Η μετακίνηση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης είναι πλέον ελεύθερη για όλους, και θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις,  τα μέτρα αυτοπροστασίας  και κανόνες ασφάλειας . Όμως ισχύουν οι γενικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις, μέχρι τις 4 Μαΐου με τους ορούς που ίσχυαν.

(ENGLISH)

Movement to Nea Paralia of Thessaloniki is now free for all, and distances, self-protection measures and safety rules must be observed. However, the general restrictions on movement apply until May 4th, with the terms in force.

(FRENCH)

ACCÈS AU BOULEVARD DU BORD DE LA MER DE THESSALONIQUE (NĖA PARALIA)
On a voulu vous informer que dès aujourd’hui vous avez accès  au boulevard du bord de la mer de Thessalonique (néa paralia)
En fait, le porte-parole du gouvernement grec ne cesse de le rappeler : En dépit de la stabilité de la situation épidémiologique, tout relâchement est synonyme d’une dangereuse rechute.  Alors il faut pas s’adonner à des comportements irresponsables mettant la sécurité nationale en péril .
 Comme  ça , on vous demande de respecter toutes les  mesures d ‘autoprotection , règles de sécurité  et de laisser une distance entre vous et les autres personnes  que vous rencontrerez là-bas.
De surcroît, on insiste bien sur le fait que toutes les restrictions générales de circulation doivent être appliquées mot à mot jusqu’au 4 mai ( en prenant compte des conditions en vigueur)
(TURKISH)
Nea Paralia bölgesinde  bugünden itibaren herkes gezi yapabilir, aynı zamanda mesafeler, kendini koruma önlemleri ve güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Ancak hareketle ilgili genel kısıtlamalar yürürlükteki şartlarla 4 Mayıs’a kadar geçerlidir.
(ARABIC)
(FARSI)

Prohibition of attending religious places (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων σας εύχεται ο μήνας του Ραμαζανίου να είναι ένας μήνας αγάπης, ελεημοσύνης και καλών πράξεων και σας ευχαριστεί για την τήρηση των μέτρων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η πιο σημαντική καλή πράξη που καλούνται οι Μουσουλμάνοι να κάνουν την περίοδο του Ραμαζανίου, είναι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και την κοινωνία, μένοντας σπίτι και αποφεύγοντας τις συναθροίσεις, όπως έπραξαν και οι Εβραίοι κατά την εορτή του Πέσσαχ και οι Χριστιανοί κατά την εορτή του Πάσχα.

Ο νόμος (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763/16-4-2020, Β’ 1471) απαγορεύει την προσέλευση φυσικών προσώπων σε όλους τους χώρους λατρείας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των Τεμενών και συνεπώς οι προσευχές κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου, που συμπίπτουν με την περίοδο ισχύος της υπουργικής απόφασης ή της τυχόν παράτασης της και της ισχύος των αντίστοιχων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, μπορούν να τελούνται στο σπίτι τις προκαθορισμένες από την Ισλαμική Θρησκεία ώρες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα γενικότερα μέτρα για την μετακίνηση προσώπων και την αποφυγή συναθροίσεων, το δείπνο λύσης της νηστείας (Ιφτάρ) επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε σπίτια, με τη συμμετοχή όσων διαμένουν στο σπίτι, χωρίς οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (συγγενή, φίλο ή επισκέπτη).

(TURKISH)

Dinler Genel Sekreterliği Ramazan ayını sevgi, sadaka ve iyi işler ayı olarak görmenizi ve halk sağlığını korumaya yönelik önlemlere bağlı kalmanız için teşekkür eder.

Müslümanların Ramazan ayında yapmaya çağırdığı en önemli iyilik, Yahudilerin Fısıh ve Hıristiyanlar Paskalya sırasında yaptıkları gibi evde kalarak ve toplantılardan kaçınarak kendilerini, ailelerini ve toplumunu korumaktır.

Yasa (JMD D1a / GP.oik. 25763 / 16-4-2020, B ‘1471) Temeniler de dahil olmak üzere tüm dini toplulukların ibadet yerlerine ve dolayısıyla Ramazan ayında, bakanlık kararının geçerlilik süresi veya geçerliliğinin uzatılması ile aynı zamanda dua edenlerin katılmasını yasaklamaktadır. Halk sağlığı önlemleri, İslami Din tarafından önceden belirlenmiş saatlerde evde alınabilir.

Buna ek olarak, insanların hareketine ve toplantılardan kaçınmaya yönelik genel önlemlere göre, oruç (İftar) çözümü için akşam yemeğinin sadece evlerde, herhangi bir üçüncü taraf (akraba, arkadaş veya ziyaretçi) olmadan evde kalmasına izin verilir.

(FRENCH)

À l’occasion du mois de ramadan , le secrétariat général des religions  vous souhaite un mois plein de santé, d’amour, d’ aumône et de bonnes actions

D’autre part, on vous remercie d’avoir adhéré à toute mesure strict visant la protection de la santé publique et de la stabilité de la situation épidémiologique.

D’après ses dires,  on vous informe que la plus importante action que chaque musulman est appelé à appliquer pendant ce mois saint est de se protéger,  protéger son entourage et toute la société en restant chez lui et évitant comme ça tout rassemblement (retrouvailles- dinė entre amis – repas  de famille – rupture du jeûne entre amis – prièresen groupe etc ..)

Rmq:   – c’est pas tout simplement déconseillé mais c’est complètement interdit

–  Ces même mesures ont été prises et suivie mot à mot par les juifs  et les chrétiens pendant leurs séjours de fêtes religieuses  ( la Pâque par exemple)

En fait,  la loi (ΚΥΑ Δ1 α /ΓΠ. οικ 25763/16 – 4 – 2020 Β1471)  interdit complètement la présence et le rassemblement de personnes dans touts les lieux de culte (là on parle d’une interdiction qui concerne toutes communautés religieuses  y compris les tėmenes et prières pendant ce mois saint et qui correspond  à cette période si difficile de confinement

D’autre part, on insiste bien sur le fait qu’il s’agit là  d’une  décision ministérielle qui a comme but la protection  de la santé publique et le blocage de la propagation de cette pandémie ( chose qui va pas vous empêcher de pratiquer et faire vos prières à domicile et aux heures prédéterminées par l l’islam

L’arrivée du ramadan  n’est sensé changer votre engagement face au coronavirus . Alors, comme ça on insiste sur le fait que le confinement en toujours d’actualité,  alors toute forme de rassemblement est interdite  et pour n’importe qu’elle raisons (repture du jeûne  , prières en groupes  retrouvailles, , rassemblement dans les appartements..etc )

Soyez logique , soyez nos aliers en  cette  guerre qu’on mène  contre cette pandémie  appliquez toutes les mesures ,luttons ensemble  pour notre bien

(ARABIC)

(FARSI)


Extension of movement ban (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα απαγόρευσης  κυκλοφορίας έως 4 /5/2020, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν.

(ENGLISH)

The restrictive measures of traffic ban are extended until 4/5/20120, with the same conditions that were in force.

(FRENCH)

Les mesures restrictives d’interdiction de circulation sont étendues avec les mêmes conditions qui étaient en place jusqu’au 04/05/2020 inclus.

(TURKISH)

4/5/2010 tarihine kadar trafik yasağının kısıtlayıcı tedbirleri yürürlükteki şartlarla genişletildi

(ARABIC)


Extension of movement ban on Nea Paralia of Thessaloniki (Greek, English, Turkish, French, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στη Nέα Παραλία Θεσσαλονίκης έως τις 27 Απριλίου 2020. Απαγορεύεται να μετακινείστε στην παραλία τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 – 22.00.

(ENGLISH)

The movement ban on Nea Paralia of Thessaloniki is extended until April 27, 2020. It is forbidden to move on weekdays from 14.00 – 22.00 and on weekends from 10.00 – 22.00.

(TURKISH)

Nea Paralia bölgesinde  27 Nisan 2020’ye kadar trafik yasağı uzatıldı. Hafta içi 14.00-22.00 ve hafta sonları 10.00-22.00 saatlerinde sahile taşınmak yasaktır.

(FRENCH)

Afin de prendre en considération ce renouvellement , on Vous informe qu’on a décidé de prolonger la fermeture de la boulevard se trouvant juste au bord de la mer de Thessalonique (néa paralia).

Dès aujourd’hui et jusqu’au 27 avril 2020 (de 14 heures l’après-midi jusqu’à 22 heures le soir) et du lundi au vendredi,  on interdit complètement toute circulation au trottoir qui se trouve au bord de la mer de Thessalonique (NÉA PARALIA).

Rmq: Pour le week-end  (samedi- dimanche) cette interdiction sera de 10 heures le matin jusqu’à 22 heures le soir.

(ARABIC)

(FARSI)


New measures for movements, due to COVID-19(Greek, English, Farsi)

(GREEK)

Νέα μέτρα για τις  μετακινήσεις, λόγω του COVID-19: Το πρόστιμο σε όσους
προσπαθήσουν να μετακινηθούν εκτός νομού της κατοικίας τους θα είναι 300 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι  μετακινήσεις για κανένα λόγο χωρίς SMS στο 13033.
(ENGLISH)
New measures for unnecessary movement, due to COVID-19: The fine to those
try to move out of the prefecture of their home will be 300 euros.
We remind you that movements without SMS to 13033 are PROHIBITED.
(FARSI)

Extension of automatic renewal of all unemployment cards (Greek, English, French, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Kορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 30 Απριλίου 2020.

(ENGLISH)

As part of precautionary measures to curb the spread of Coronation, OAED has decided to extend the automatic renewal of all unemployment cards that expire by April 30, 2020.

(FRENCH)

Dans le cadre des mesures de prévention afin de limiter la propagation du COVID-19, l’administration d’OAED (SERVICE CHOMEURS) a décidé l’extension du renouvellement automatique de toutes les cartes de chômage qui expirent jusqu’au 30 Avril 2020 inclus.

(ARABIC)

(FARSI)


Extension of temporary ban on the operation of schools(Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση  λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δόμων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έως και 10/5/2020 έναντι του Κοροναϊού Covid-19.

(ENGLISH)

The temporary ban on the operation of all educational structures is extended until 10/5/2020, for precautionary reasons of public health  against Covid-19.

(FRENCH)

On a voulu vous informer que le retour aux (écoles  , collèges et  lycées) est reporté  au 10/05/2020 (même chose pour tous les programmes  éducatifs).Notre but est de limiter la propagation du coronavirus , lutter contre cette pandémie et mettre fin à cette crise sanitaire.

(TURKISH)

halk sağlığı için ihtiyati nedenlerden ötürü tüm eğitim merkezinın işletilmesine ilişkin geçici yasak, covid-19 koronaya karşı 10/5/2020 tarihine kadar uzatılmıştır .

(ARABIC)

(FARSI)


Free mobile access for digital education from 08/04/2020 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Απο την Τετάρτη 8 Απριλίου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με CosmoteVodafone και Wind θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating) στις παρακάτω ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία:

 URL: https://www.sch.gr/

URL: http://eclass.sch.gr

URL: http://blogs.sch.gr

URL: http://lessons.sch.gr

URL: http://mmpres.sch.gr/

URL: sso.sch.gr

URL: https://dschool.edu.gr/

URL: https://e-me.edu.gr

URL: https://4all.e-me.edu.gr

URL: http://ebooks.edu.gr/new/

URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator

URL: micro.photodentro.edu.gr

URL: saas.photodentro.edu.gr

URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr

URL: http://aesop.iep.edu.gr

URL: http://www.study4exams.gr

URL: https://cisco.webex.com/

URL:https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/

(FRENCH)

Accès gratuit par les réseaux mobiles aux plates-formes numériques pour l’éducation à distances à partir du 08/04/2020

À partir de Mercredi 8 Avril, le Ministère de l’Éducation  et des Cultes en coopération avec Cosmote, Vodafone et Wind offrira la possibilité d’accès sans la charge de données (zerorating) aux plates-formes numériques ci-dessous pour l’éducation à distance aux écoles:

URL: https://www.sch.gr/

URL: http://eclass.sch.gr

URL: http://blogs.sch.gr

URL: http://lessons.sch.gr

URL: http://mmpres.sch.gr/

URL: sso.sch.gr

URL: https://dschool.edu.gr/

URL: https://e-me.edu.gr

URL: https://4all.e-me.edu.gr

URL: http://ebooks.edu.gr/new/

URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator

URL: micro.photodentro.edu.gr

URL: saas.photodentro.edu.gr

URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr

URL: http://aesop.iep.edu.gr

URL: http://www.study4exams.gr

URL: https://cisco.webex.com/

URL:https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/

(TURKISH)

8 Nisan Çarşamba gününden itibaren, Eğitim ve Dinler Bakanlığı, Cosmote, Vodafone ve Wind işbirliği ile okullarda uzaktan eğitim için aşağıdaki dijital platformlara ücretsiz sıfırlama erişimi sağlayacaktır:

URL: https://www.sch.gr/

URL: http://eclass.sch.gr

URL: http://blogs.sch.gr

URL: http://lessons.sch.gr

URL: http://mmpres.sch.gr/

URL: sso.sch.gr

URL: https://dschool.edu.gr/

URL: https://e-me.edu.gr

URL: https://4all.e-me.edu.gr

URL: http://ebooks.edu.gr/new/

URL: http://photodentro.edu.gr/aggregator

URL: micro.photodentro.edu.gr

URL: saas.photodentro.edu.gr

URL: aggregation-service.photodentro.edu.gr

URL: http://aesop.iep.edu.gr

URL: http://www.study4exams.gr

URL: https://cisco.webex.com/

URL:https://www.mathainoumestospiti.gov.gr/

(ARABIC)

(FARSI)


Information in case someone has COVID-19(Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Σε περίπτωση που εσείς ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρεθείτε θετικοί στον κορωνοϊό, θα πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

1. ΑΜΕΣΩΣ πρέπει να ενηρώσετε το πρόγραμμα σε ένα από τα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει.

2. Θα πρέπει τόσο εσείς, όσο και οι συγκάτοικοί σας να παραμείνετε σε ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ εντός του διαμερίσματος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για 15 ημέρες ή και περισσότερο, αν υπάρχει σχετική οδηγία από τους γιατρούς ή τον ΕΟΔΥΥ. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να βγείτε από το διαμέρισμά σας για οποιονδήποτε λόγο. Αυτός που έχει βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό θα πρέπει να φορά μάσκα και να περιοριστεί σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Το σπίτι θα πρέπει να καθαρίζεται διαρκώς και να αερίζεται καθημερινά.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να βγαίνετε ακόμη και στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής. ΤΟ ΙΔΙΟ και όλοι οι συγκάτοικοί σας.

4. Μπορείτε να βγείτε από το διαμέρισμα ΜΟΝΟΝ αν σας δοθεί τέτοια οδηγία για να πάτε σε γιατρό ή σε νοσοκομείο και ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΣΚΑ.

5. ΑΝ ΒΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙΤΕ.

6. Το πρόγραμμα θα φροντίσει να σας προμηθεύσει με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Θα σας δοθούν σχετικές οδηγίες αν χρειαστεί.

7. Αν δεν έχετε μονάδες στο κινητό σας, θα ενημερώσετε επίσης το πρόγραμμα.

9. Είμαστε κοντά σας, για να σας βοηθήσουμε. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

(FRENCH)

Au cas où vous ou bien l’un des membres de votre famille (entourage) est diagnostiqué positif au Coronavirus, vous serez obligés de suivre mot à mot les indications suivantes :

1- Il faut informer immédiatement (par téléphone) les responsables du programme REACT. Vous avez toute une liste de numéros de téléphones pour nous appeler. Si vous êtes examinés par un médecin et diagnostiqué positif, vous serez obligés de rester confiné dans votre appartement pour une période de 15 jours minimum, et de vous isoler dans une chambre à part.

2-  Il est strictement interdit de quitter votre appartement. Tout accès ou utilisation des parties communes est également interdit. Il est de ce fait interdit de sortir dans les couloirs, ou d’utiliser l’ascenseur, ainsi que tout autre espace commun.

3- Vous êtes interdit de sortir de votre appartement sauf si on vous l’autorise, ou pour consulter un médecin ou aller à l’hôpital. En plus, vous êtes obligés de mettre toujours un masque (dans le but de stopper toute propagation du virus) ainsi venir en aide à nos personnels soignants et aux peuple grec et être notre allié de notre guerre contre cette pandémie.

4- Sortir de votre appartement sans prévenir et pour d’autres raisons, vous exposera à des sanctions pénales et risquer d’être inculper pour cet acte.

5- Notre personnel sera à votre disposition et vous aidera en vous fournissant (des produits alimentaires de première nécessité et même des produits hygiéniques). Nous resterons toujours à votre écoute pour vous soutenir et vous donner toutes instructions pertinentes nécessaires

6- Il faut nous informer au cas où vous n’auriez pas de crédit pour nous appeler.

7- Pendant toute votre période de confinement, vous continuerez à percevoir l’aide qu’on vous verse chaque mois.

8- On vous promet qu’on restera tout près de vous et que vous aurez toujours notre soutien

(TURKISH)

Siz veya bir aile üyesi koronavirüs teşhisi konmuşsa, aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 1. HEMEN bu programı size verdiğimiz telefonlardan birinde bilgilendirmelisiniz.
 2. Doktorlar veya EODYY’den(Ulusal Halk Sağlığı Örgütü’den) ilgili bir talimat varsa, hem siz hem de oda arkadaşlarınız EN AZINDAN dairesi içinde KARANTINA’da 15 gün veya daha fazla kalmalıdır. Karantina sırasında dairenizi herhangi bir nedenle çıkmak YASAKTIR. Koronavirüs teşhisi konan kişi bir maske takmalı ve evdeki bir odada tecrit olmalıdır. Ev sürekli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
 3. Yukarıdaki zaman diliminde binanın ortak alanlarında bile dışarı çıkmak YASAKTIR. AYNI ve tüm oda arkadaşlarınız.
 4. SADECE bir doktora veya hastaneye gitmek için böyle bir talimat verildiyse ve SADECE MASKE TAKARSANIZ, daireden çıkabilirsiniz.
 5. DAİRE’DEN BAŞKA BİR NEDENE ÇIKIYORSANIZ, CEZA GEREKTİREN SUÇTUR.
 6. Program size yiyecek ve diğer ihtiyaçları sağlayacaktır. Gerekirse size ilgili talimatlar verilecektir.
 7. Cep telefonunuzda kontörünüz yoksa programı da bilgilendirirsiniz.
 8. Yukarıdaki süre zarfında nakit almaya devam edeceksiniz ve SADECE çevrimiçi alışveriş yapabileceksiniz.
 9. Size yardımcı olmak için size yakınız. Birlikte başaracağız.

(ARABIC)

(FARSI)