Initial phase of gradual scaling procedures for COVID-19 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

Initial phase of gradual scaling procedures for COVID-19 (Greek, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Αρχική φάση σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης

Δευτέρα 4 Μαΐου

 • Μετακινήσεις – Απελευθέρωση μετακινήσεων εντός νομού ΧΩΡΙΣ SMS ή γραπτή δήλωση.
 • Αναψυχή Ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους και παραλίες (μη οργανωμένες)
 • Συναθροίσεις – Σύσταση περιορισμού δημόσιων συναθροίσεων έως 10 άτομα
 • Χώροι Θρησκευτικής λατρείας – Ατομική λατρεία με περιορισμό συναθροίσεων έως 10 άτομα
 • Λιανικό εμπόριο – Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (βιβλία/χαρτικά, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, φυτά/λιπάσματα)
 • Υπηρεσίες – Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής (λειτουργία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ), υπηρεσίες ατομικής άθλησης σε ανοιχτούς χώρους και επιδιορθώσεις ρούχων / υποδημάτων

Δευτέρα 11 Μαΐου

 • Γ Λυκείου και φροντιστήρια Γ Λυκείου (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)
 • Λιανικό εμπόριο – Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εκτός των malls
 • Χώροι Θρησκευτικής λατρείας με συγκεκριμένους κανόνες από 17.5.2020

 Δευτέρα 18 Μαΐου

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Α και Β Λυκείου – και Α, Β και Γ Γυμνασίου
 • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)
 • Μετακινήσεις – ΠΙΘΑΝΗ ολική απελευθέρωση με βάση την πορεία της επιδημίας
 • Πολιτισμός – Αρχαιολογικοί χώροι, ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι

Γενικές κατευθύνσεις

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζομένους και πελάτες σε κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και λοιπές υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. Και από εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων
 • Αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας (υφασμάτινης ή άλλης), αντισηπτικού και γαντιών μιας χρήσης σε όλους τους κλειστούς χώρους από εργαζόμενους και πελάτες, στα ΜΜΜ και σε υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150 ευρώ σε όσους δεν φορούν.
 • Άτομα 3ης ηλικίας (άνω των 50 ετών)(ισχυρή σύσταση για συνέχιση του «Μένουμε Σπίτι»)
 • Αυστηρή σύσταση για περιορισμένη κυκλοφορία σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους από τις 12πμ έως τις 6πμ.
 • Χρήση των ΜΜΜ κατά τις ώρες αιχμής (7-10πμ και 2-5μμ) ΜΟΝΟ από εργαζόμενους για προσέλευση και αποχώρηση από εργασία
 • Ώρα έναρξης εμπορικών καταστημάτων 10πμ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

(FRENCH)

Mai – Phase initiale du plan de désescalade progressive

Lundi 4 Mai  

 • Mouvements – Libération de déplacements a l’intérieur du département SANS SMS soit déclaration écrite.
 • Recréation – pratique de sport individuelle dans des espaces ouverts et plages (non organisées).
 • Rassemblements – recommandations de limiter les rassemblements publiques jusqu’à 10 personnes.
 • Lieux de cultes – Cultes individuels avec limitation de rassemblements jusqu’à 10 personnes.
 • Magasins de commerce – entreprises de commerce de détails (livres, optiques, équipement sportif, plantes/engrais)
 • Services – Salons de coiffure, salons de beauté (fonctionnement UNIQUEMENT AVEC RENDEZ-VOUS), services de pratiques de sport individuels dans des espaces ouverts / chaussures.

 Lundi 11 Mai

 • Classe Terminale et établissement d’enseignements privés (recommandation forte d’enseignement a distance).
 • Magasins de commerce – Tous les magasins de commerce, sauf les centres commerciaux.
 • Lieux de cultes avec des règles spécifiques a partir du 17.05.2020

   Lundi 18 Mai

 • Education Secondaire – 1ere et 2nde Classe lycéenne et 1ere  , 2nde  et 3eme    Classes secondaires.
 • Etablissement d’enseignements privés d’éducation de niveau moyen et de langues étrangères (recommandation forte d’enseignement a distance).
 • Déplacements – Libération totale possible selon l’évolution de l’épidémie.
 • Cultures – sites archéologiques, zoos, jardins botaniques.

Directions Générales

 • Usage obligatoire de masques pour les employés et clients dans des salons de coiffures, salons de beauté et autres services impliquant contact physique. Et employés de supermarchés et magasins de produits alimentaires.
 • Recommandation stricte d’usage de masque (textile ou autre), désinfectant et gants non réutilisables dans tous les espaces clos par employés et clients, transports publics et services impliquant contact physique. AMMENDE 150 euros a ceux qui ne portent pas.
 • Personnes âgées (plus de 50ans) recommandation forte de continuation « Restons à Domicile»).
 • Recommandation stricte de limitation de circulation dans des espaces publiques ouverts entre minuit et 6h00 du matin.
 • Usage de transports publics pendant les heures (7h00-10h00 et 14h00-17h00) UNIQUEMENT d’employés pour présentation et retrait de leur lieu de travail.
 • Heures d’ouverture des magasins de commerce 10h00

DANS LA PERIODE A VENIR NOUS ALLONS VOUS INFORMER A PROPOS DE NOUVELLES MESURES

(TURKISH)

Mayıs – Yavaş yavaş çıkış planının ilk aşaması

4 Mayıs Pazartesi

 • Taşıma – SMS veya yazılı açıklama OLMADAN İl içinde taşımanın serbest bırakılması
 • Dinlenme-Açık alanlarda ve plajlarda bireysel spor (örgütlenmemiş)
 • Toplantılar – Halka açık toplantıları 10 kişiyle sınırlama önerisi
 • Dini ibadet yerleri – 10 kişiye kadar bir araya toplanan bireysel ibadet
 • Perakende – Perakende satış şirketleri (kitap / kırtasiye, optik, spor malzemeleri, bitkiler / gübreler)
 • Hizmetler – Kuaför, berber ve güzellik salonları (sadece randevu ile çalışır), açık alanlarda bireysel spor hizmetleri ve giysi / ayakkabı tamiri

11 Mayıs Pazartesi

 • Lise 3. Sınıf ve dershaneler (uzaktan eğitim için güçlü öneri)
 • Perakende – Alışveriş merkezleri dışındaki diğer tüm perakende işletmeler
 • 5.2020’den itibaren özel kurallarla dini ibadet mekânları.

18 Mayıs Pazartesi

 • Ortaöğretim – Lise A. ve B. sınıflar – ve Ortaokul , Β. ve C. sınıflar
 • Ortaöğretim ve yabancı dil okulları (uzak eğitim için güçlü öneri)
 • Hareketler – Salgının gidişatına göre hareketin OLASI toplam serbest bırakılması
 • Kültür – Arkeolojik alanlar, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri

Genel talimatlar

 • Berber, kuaför, güzellik salonu ve fiziksel temas gerektiren diğer hizmetlerde çalışanların ve müşterilerin maskelerinin zorunlu kullanımı. Αyrıca süpermarket çalışanları
 • Çalışanlar ve müşteriler tarafından, Τoplu Taşıma Araçlarında ve fiziksel temas gerektiren hizmetlerde tüm kapalı alanlarda maske (kumaş veya diğer), antiseptik ve tek kullanımlık eldivenlerin kullanılması için kesin tavsiye. Giymeyenlere 150 Euro ceza.
 • İhtiyarlar (50 yaş üstü) («Evde kalıyoruz» a devam etmek için güçlü tavsiye)
 • 12:00 – 06:00 saatleri arasında açık kamusal alanlarda sınırlı trafik için kesin öneri.
 • Kitle İletişim Araçlarının yoğun saatlerde (7-10 ve 14: 00 arası) YALNIZCA çalışanların işine katılma ve işten ayrılma tahminleri
 • Ticari mağazaların başlangıç ​​saati 10:00

SİZE YENİ TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ VERECEK

(ARABIC)

 

(FARSI)