Extension of the validity of international protection cards (Greek, English, Turkish, French, Arabic, Farsi)

Extension of the validity of international protection cards (Greek, English, Turkish, French, Arabic, Farsi)

(GREEK)
Με απόφαση του Υπουργείου παρατείνεται η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία όπως φαίνεται παρακάτω:
α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «1» παρατείνεται έως την 6η Νοεμβρίου  2020.
β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «2» παρατείνεται έως την 13η Νοεμβρίου  2020.
γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «3» παρατείνεται έως την 20η Νοεμβρίου 2020.
δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «4» παρατείνεται έως την 27η Νοεμβρίου  2020.
ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «5» παρατείνεται έως την 4η Δεκεμβρίου 2020.
στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «6» παρατείνεται έως την 11η Δεκεμβρίου 2020.
ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «7» παρατείνεται έως την 18η  Δεκεμβρίου 2020.
η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «8» παρατείνεται έως την 29η  Δεκεμβρίου 2020.
θ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «9» παρατείνεται έως την 7η Ιανουαρίου 2021.
ι. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία,, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο «0» παρατείνεται έως την 14η Ιανουαρίου 2021.
(ENGLISH)

According to the Ministry’s decision the value of the cards of international protection has been extended as follow:

 1. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘1’ is extended until the 6th November 2020
 2. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘2’ is extended until the 13th November 2020
 3. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘3’ is extended until the 20th November 2020
 4. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘4’ is extended until the 27th November 2020
 5. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘5’ is extended until the 4th December 2020
 6. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘6’ is extended until the 11th December 2020
 7. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘7’ is extended until the 18th December 2020
 8. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘8’ is extended until the 29th December 2020
 9. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘9’ is extended until the 7th January 2020
 10. The value of the Cards of International Protection, which corresponds to asylum case number, which ends with the number ‘0’ is extended until the 14th December 2020
(TURKISH)

Bakanlık kararı ile uluslararası koruma için başvuranların kartlarının geçerliliği aşağıda gösterildiği şekilde uzatılmıştır:

 1. «1» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 6 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 2. «2» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 13 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 3. «3» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 20 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 4. «4» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 27 Kasım 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 5. «5» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 4 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 6. «6» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 11 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 7. «7» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 18 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 8. «8» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 29 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 9. «9» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 7 Ocak 2020’ye kadar uzatılmıştır.
 10. «0» rakamıyla biten bir iltica vaka numarasına karşılık gelen Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Kartlarının geçerliliği 14 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.

(FRENCH)

Selon la décision du Ministériat la date des papiers de séjours des demandeurs de protection internationale est prorogée selon les suivants :

 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘1’ est prorogée jusqu’au 6 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘2’ est prorogée jusqu’au 13 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘3’ est prorogée jusqu’au 20 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘4’ est prorogée jusqu’au 27 Novembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘5’ est prorogée jusqu’au 4 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘6’ est prorogée jusqu’au 11 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘7’ est prorogée jusqu’au 18 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘8’ est prorogée jusqu’au 19 Décembre 2020.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘9’ est prorogée jusqu’au 7 Janvier 2021.
 • La date des Papiers de Séjours des Demandeurs de Protection Internationale, lesquels correspondants au numéro de cas d’asile (case number), lequel a comme dernier chiffre ‘0’ est prorogée jusqu’au 14 Janvier 2021.

(ARABIC)

(FARSI)