Δράση των Γιατρών του Κόσμου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Δράση των Γιατρών του Κόσμου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 08.03.2022, οι Γιατροί του Κόσμου θα πραγματοποιήσουν στα ανοιχτά πολυϊατρεία τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κοινή δράση σε συνεργασία με την εταιρεία Bioderma.

Στο πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης η δράση θα λάβει χώρα από τη 14:30 έως και τις
17:30.

Η προαναφερόμενη δράση θα έχει ως στόχο την υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κοσμητικής ιατρικής και προσωπικής περιποίησης λόγω του υψηλού κόστους των παραπάνω υπηρεσιών. Η δράση συμπεριλαμβάνει δερματολογικό έλεγχο, η κάθε γυναίκα θα δύναται να πραγματοποιήσει ερωτήσεις και να λάβει συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό ενώ θα γίνει και διανομή ειδών προσωπικής φροντίδας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Δράση Γιατρών του Κόσμου