Monthly Archives: Σεπτέμβριος 2021

  • -

Ημέρα καριέρας – Career4all

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Εργασίας για την εργασιακή ένταξη μεταναστών και προσφύγων, διοργανώνουν την ημέρα καριέρας Career4all στο προαύλιο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, με κεντρικό σκοπό τη διασύνδεση του προσφυγικού πληθυσμού με την αγορά εργασίας.

Οι  δράσεις της εκδήλωσης, στις οποίες θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στα αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, φαρσί και ουρντού, απευθύνονται κυρίως σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι αναζητούν εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα ενημερώσουν τους υποψηφίους σχετικά με πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση στην τοπική αγορά εργασίας, ενώ εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν τη φύση των εργασιών τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται στους κλάδους που εκπροσωπούν.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πρόσφυγες θα μοιραστούν τη δική τους εμπειρία εργασίας στην Ελλάδα με άλλους υποψήφιους εργαζομένους.

Επιπλέον, θα υλοποιηθεί ειδική συνεδρία για επιχειρήσεις με στόχο την πληροφόρησή τους για τα εργασιακά δικαιώματα των προσφύγων στην Ελλάδα και για θέματα ισότητας ευκαιριών και διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας.

Διεκδικώντας μία θέση εργασίας

Παράλληλα με τις προαναφερόμενες δράσεις, θα παρευρίσκονται εκπρόσωποι εταιρειών, με τους οποίους μπορούν να έρθουν σε επαφή πρόσφυγες που αναζητούν εργασία και επιθυμούν να απασχοληθούν στις προσφερόμενες από τις εταιρείες θέσεις.

Λίγα λόγια για τους διοργανωτές

Η ημέρα καριέρας Career4all αποτελεί μια πρωτοβουλία της «Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη στην εργασιακή ένταξη μεταναστών και προσφύγων” σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα εργασίας αποτελεί σημείο συνάντησης τοπικών και διεθνών οργανώσεων και οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες συναφείς με την απασχολησιμότητα και την εργασιακή ένταξη. Στόχος της είναι η διασύνδεση των φορέων και των οργανώσεων, η ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα και η διοργάνωση δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την κοινωνική και εργασιακή ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού της πόλης.

Φορείς και προγράμματα που συμμετέχουν: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, EU funded HELIOS Project – ΔΟΜ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ActionAid Hellas, IsraAID, ΝΑΟΜΙ – Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων και SolidarityNow.

Αρμοδιότητες του ΣΕΜΠ, είναι μεταξύ άλλων η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, η επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή και η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων.

* Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα σχετικά με την πανδημία Covid-19. Σε περίπτωση που τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19 δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της δράσης, η εκδήλωση θα αναβληθεί.

 ARABIC here AR_Invitation_Career4all_beneficiaries

FARSI here FA_Invitation_Career4all_beneficiaries

FRENCH here FR_Invitation_Career4all_beneficiaries

ENGLISH here EN_Invitation_Career4all_beneficiaries

 


Scool opening (Greek, English, French, Turkish, Arabic, Farsi)

(GREEK)

Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σχολεία όλων των βαθμίδων.
Οι μαθητές θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ή με βεβαίωση νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή με δήλωση αρνητικού self test, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.
Πιο συγκεκριμένα θα κάνετε self test κατά τις ημερομηνίες 12/9, 16/9, 20/9, 23/9, 27/9, 30/9 και θα παραδίδετε την δήλωση του αποτελέσματος στο σχολείο την επόμενη ημέρα.
Επίσης, από την Τετάρτη 8/9 έως και την Παρασκευή 17/9, θα δίνονται για τον κάθε μαθητή στα φαρμακεία 6 δωρεάν Self Test για να καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του μήνα.

(ENGLISH)

On the 13 th of September begin the schools of all levels.
The students will arrive to the schools with a vaccination certificate (for students aged 12 years and more) either with a certification of illness (of the last semester) either with a declaration of a negative self-test, which be done twice (2) per week (Tuesday and Friday), up until 24 hours before the arrival at school.
More specifically, you will do the self-test on the following dates, 12/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09, 30/09 and you will give the declaration of the result to the school the next day.
Also, from Wednesday 08/09 up until Friday 17/09, will be given for each student by the pharmacies 6 self-tests to cover the needs of the entire month.

(FRENCH)

Le 13 Septembre commencent les écoles à tous les niveaux.
Les élèves viendront aux écoles avec un certificat de vaccination (pour les élèves 12 ans et plus) soit une attestation de maladie (du dernier semestre) soit une déclaration de autodiagnostique (self test) négative, lequel doit être effectué deux (2) fois par semaine (Mardi et Vendredi), jusqu’à 24 heures avant leur arrivée à l’école.
Plus précisément, vous aller faire les autodiagnostiques les dates suivantes, 12/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09, 30/09 et vous donnerez la déclaration du résultat a l’école le jour suivant.
De plus, à partir du Mercredi 08/09 jusqu’au Vendredi 17/09, vont être donner pour chaque élève aux pharmacies 6 autodiagnostiques gratuits pour couvrir les besoins du mois entier.

(TURKISH)

(ARABIC)