Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Oι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών, Καλαμαριάς και η Ανατολική Α.Ε, αναλαμβάνουν τα εξής:

 • Μισθώνουν διαμερίσματα, αναλαμβάνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και συντηρούν τα μισθωμένα διαμερίσματα καθ’ ολη τη διάρκεια της μίσθωσης.

  Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την υλοποίηση του έργου μέχρι σήμερα, η τρέχουσα εκτίμηση είναι ότι η δημιουργία των 830 θέσεων θα πραγματοποιηθεί με τη μίσθωση περίπου 163 ιδιωτικών διαμερισμάτων:

  Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος για τα ιδιωτικά διαμερίσματα θα διαμορφωθεί ανάλογα με την χωρητικότητα κάθε διαμερίσματος, με βάση το μέγεθος / επιφάνεια σε τ.μ. και τον διαθέσιμο αριθμό δωματίων με μέγιστο ποσό 450 €/ μήνα. Η διαδικασία μίσθωσης διαμερισμάτων θα βασίζεται σε δημοτικές ανοικτές προσκλήσεις, οι οποίες θα περιγράφουν λεπτομερώς τις ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τους εθνικούς / ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την καταλληλότητα των καταλυμάτων, π.χ. τουλάχιστον 30 τ.μ. και άνω με ελάχιστη χωρητικότητα 2 ωφελουμένων και άνω, διαμερίσματα με υπνοδωμάτια ή στούντιο – χώρους για κρεβάτια με ελάχιστο (εμβαδό) 3,5 τ.μ. ανά άτομο / θέση κ.λ.π..

 • Εξοπλίζουν πλήρως τα διαμερίσματα με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και λευκά είδη.

 • Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διερμηνεία και νομικές υπηρεσίες.

 • Συνοδεύουν τους ωφελούμενους σε υπηρεσίες.

 • Παρέχουν είδη πρωταρχικής ανάγκης στους ωφελούμενους πχ. ρούχα, παπούτσια, φάρμακα, κτλ.

 • Υποστηρίζουν οικονομικά τους ωφελούμενους μέσω της χορήγησης προπληρωμένων καρτών από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες με τη χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρέχονται επίσης οι εξής υπηρεσίες:

Ατομικές/ ομαδικές συναντήσεις με Κοινωνικούς Επιστήμονες για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διερμηνείας από την ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Ειδικότερα:

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη όσον αφορά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι στην καθημερινότητά τους και παραπομπές σε κοινωνικές υπηρεσίες/ δομές, καθώς και σε δημόσιους φορείς και Μ.Κ.Ο.

 • Συμβουλευτική σε περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα.

 • Υποστήριξη και προσφορά βοήθειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας εντός ή εκτός του σπιτιού.

 • Κοινωνική υποστήριξη όσον αφορά καταγγελίες και αντιμετώπιση περιστατικών άσκησης ρατσιστικής βίας/ συμπεριφοράς και διακρίσεων.

 • Παροχή ενδυμάτων και άλλων ειδών πρωταρχικής ανάγκης.

Δημιουργική απασχόληση και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4-16 ετών με στόχο να γίνει ευκολότερη και πιο ευχάριστη η προσαρμογή τους στη νέα καθημερινότητα από την Χ.Α.Ν.Θ.- Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα:

 • Εκμάθηση, ανάπτυξη και εξάσκηση γλωσσικών, κινητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Συμμετοχή σε αθλοπαιδίες, μαθήματα ξένων γλωσσών και άλλες κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια

 • Διερεύνηση και ανάπτυξη των απαραίτητων εικαστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως π.χ. αλληλεπίδραση και συνεργασία.

 • Ανάπτυξη της έκφρασης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κίνησης, καλλιέργεια του ρυθμού, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών.

 • Βιωματικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, ζωγραφική και κατασκευές.

Σχεδιασμός, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης με κύριο στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους από την PRAKSIS-Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Ειδικότερα:

 • Διαχείριση της υγιεινής των ωφελούμενων μέσω της προληπτικής ιατρικής, προαγωγή της δημόσιας και ατομικής υγείας διαμέσου ενημερωτικών συναντήσεων καθώς και παροχή διαγνωστικών εξετάσεων HIV, HEP B, C, ανά περίπτωση.

 • Συμβολή στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και διευκόλυνση στην πρόσβαση σε λοιπές υπηρεσίες υγείας.

 • Συμβολή στην παροχή φαρμακευτικής αρωγής και αγωγής μέσω του πολυϊατρείου της PRAKSIS καθώς και των κοινωνικών φαρμακείων των Δήμου Θεσσαλονίκης, Νεαπολης-Συκεών και Καλαμαριάς.

Λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο (ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ) στην περιοχή της Κ.Τούμπας, Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης ΝέωνΕιδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Φιλοξενείο περιλαμβάνουν:

 • Στέγαση, υποστήριξη και ενέργειες αποκατάστασης για οικογένειες μονογονεϊκές ή πυρηνικές και για ενήλικες γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

 • Συνοδευτικές υπηρεσίες σε ιατρικές και δημόσιες υπηρεσίες και διερμηνεία.

 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και ψυχοκοινωνική στήριξη.

 • Υποστηρικτικές δράσεις με στόχο την ένταξη (επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική κατάρτισης και εργασίας).

 • Νομική στήριξη και συμβουλευτική κατά τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας.

 • Υποστήριξη της ένταξης των παιδιών και εφήβων στην τυπική εκπαίδευση και της ευρύτερης ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. Δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά, εφήβους και γονείς.

 • Δημιουργικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός της Δομής.

 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων.