Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του REACT

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουν τα κάτωθι:

 • Δημιουργία θέσεων στέγασης δια της μισθώσεως διαμερισμάτων, αναλαμβάνουν τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τη συντήρηση των μισθωμένων διαμερισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Εξοπλισμό των διαμερισμάτων με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π..
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας.
 • Οργάνωση ενεργειών δημοσιότητας και προωθητικών δράσεων, προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για να προωθήσουν την ειρηνική συνύπαρξη με τις τοπικές γειτονιές και τις κοινότητες υποδοχής.
 • Παροχή πληροφοριών για όλες τις ευκαιρίες μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναφορικά με όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους, όπως ρούχα, φάρμακα, γυαλιά οράσεως, κλπ
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω:
  • Διαχείρισης περιστατικών (πχ: ταυτοποίηση/ εγγραφή, αξιολόγηση, πλάνο δράσης και εφαρμογή του, επανέλεγχος και επαναξιολόγηση, κλείσιμο υπόθεσης)
  • Τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις ώστε να υποστηριχθεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αξιολόγηση κινδύνων και κοινωνική αξιολόγηση, πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς και προαγωγή της ειρηνικής συνύπαρξης με την τοπική κοινωνία και τους γείτονες
  • Ατομική/ οικογενειακή ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι στην καθημερινή τους ζωή και παραπομπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως επίσης και σε δημόσιους οργανισμούς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
  • Συμβουλευτική σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι χρήζουν βοήθειας ώστε να αντιμετωπίσουν προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα
  • Υποστήριξη και βοήθεια στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας εντός και εκτός των διαμερισμάτων
  • Κοινωνική υποστήριξη για τα παράπονα και την διαχείριση των περιστατικών ρατσιστικής βίας / συμπεριφοράς και προκατάληψης
  • Εκθέσεις αξιολόγησης της ευαλωτότητας, διαμεσολάβηση, παραπομπές, επαναξιολόγηση, κλπ
  • Επικοινωνία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και υλοποίηση των απαραίτητων παραπομπών ώστε να έχουν πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση
  • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ωφελούμενων με τους κανόνες στέγασης της UNHCR και έγκαιρος διαμοιρασμός της πληροφόρησης αναφορικά με τη μη συμμόρφωση ή με κάθε θέμα σχετιζόμενο με την ασφάλεια
  • Συμμετοχή/ εκπροσώπηση του REACT σε σχετικές διυπηρεσιακές ομάδες εργασίας

Οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών και Καλαμαριάς και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνουν επιπλέον την υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση.

Η ΜΚΟ ARSIS – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης των Νέων προσφέρει υπηρεσίες προστασίας παιδιών μέσα από:

 • Συνδρομή αναφορικά με τις έγκαιρες σχολικές εγγραφές των παιδιών, την επίβλεψη της σχολικής παρακολούθησης και πρόληψη της σχολικής αποτυχίας
 • Οργάνωση τμημάτων ελληνικής γλώσσας / ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά
 • Διαχείριση περιστατικών σε θέματα προστασίας παιδιού (πχ: ταυτοποίηση/ εγγραφή, αρχική αξιολόγηση, κοινωνική αξιολόγηση και αξιολόγηση των κινδύνων, διαμεσολάβηση, πλάνο δράσης και εφαρμογή του, επανέλεγχος και επαναξιολόγηση, κλείσιμο υπόθεσης)
 • Ατομική / οικογενειακή ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή συμβουλευτική σε θέματα προστασίας παιδιού βασιζόμενοι στην έκθεση αξιολόγησης κινδύνου σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες του Προγράμματος
 • Παραπομπές στις κοινωνικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες προστασίας παιδιού, όπως επίσης και σε Δημόσιους και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
 • Υποστήριξη και βοήθεια στην πρόληψη και την αντιμετώπιση αναφερόμενων σε παιδιά περιστατικών βίας εντός και εκτός σπιτιών
 • Συμμετοχή / παρουσίαση του Έργου REACT σε σχετικές ομάδες εργασίας
 • Κάλυψη των αναγκών σε σχολικές προμήθειες, ρουχισμό και παιχνίδια
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές, εξωτερικές/ δημιουργικές δραστηριότητες και εργαστήρια που στοχεύουν στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων συνδυάζοντας τη μη-τυπική εκπαίδευση με τη ψυχαγωγία.

Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης προσφέρει:

 • Συμμετοχή σε καλοκαιρινή κατασκήνωση για 75 παιδιά ηλικίας 4-16 ετών
 • Δημιουργική εκπαίδευση (μη τυπική) και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4-16 ετών στοχεύοντας να κάνει πιο εύκολη και ευχάριστη την προσαρμογή τους στη νέα τους καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν:
  • Εκμάθηση, ανάπτυξη και πρακτική εξάσκηση γλωσσικών, φυσικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
  • Θεατρική παιδεία και θεατρικό παιχνίδι
  • Εξερεύνηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία
  • Ανάπτυξη της έκφρασης, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της φυσικής κίνησης, καλλιέργεια του ρυθμού, ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών
  • Βιωματικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, ζωγραφική και κατασκευές
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές και εξωτερικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων συνδυάζοντας τη μη τυπική εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.
 • Δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας θα διαχειρίζεται το σχεδιασμό  και την εφαρμογή των ανθρωπιστικών ιατρικών προγραμμάτων με κύριο αντικείμενο τη μάχη κατά του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διασφάλιση της προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα:

 • Διαχείριση θεμάτων υγείας στο πεδίο (δηλαδή ατομικές συναντήσεις, λήψη ιστορικού, αρχειοθέτηση και διαχείριση των ατομικών φακέλων υγείας των ωφελούμενων με προηγούμενη έγγραφη συναίνεση, ιατρική αξιολόγηση μέσω παραπομπών στις αρμόδιες υπηρεσίες και/ ή εσωτερικά στην Πολυκλινική της PRAKSIS, κλπ)
 • Διαχείριση των θεμάτων υγιεινής και υγείας των ωφελουμένων μέσα από την προληπτική ιατρική και τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού, τη συνεχή παρακολούθηση, κλπ
 • Προαγωγή της δημόσιας και της ατομικής υγείας μέσω ενημερωτικών συναντήσεων στο πεδίο για την προαγωγή των γνώσεων για θέματα υγείας, καθώς και την παροχή διαγνωστικών τεστ για τον ιό του HIV, της Ηπατίτιδας Β/C κατά περίπτωση
 • Συμβολή στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραπομπές / διευκόλυνση της πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες υγείας
 • Συμβολή στην παροχή φροντίδας υγείας και θεραπείας μέσω της Πολυκλινικής της PRAKSIS και των Κοινωνικών Ιατρείων / Φαρμακείων των Δήμων.
 • Οργάνωση των ενημερωτικών εκστρατειών για τους εμβολιασμούς των ωφελουμένων σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ
 • Υποστήριξη των εξαιρετικά ευάλωτων περιπτώσεων όσον αφορά την υγιεινή και την υγεία μέσω στενής και συνεχούς επίβλεψης από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες της PRAKSIS
 • Υπηρεσίες προστασίας της υγείας και συμμετοχή/ εκπροσώπηση του REACT σε σχετικές διυπηρεσιακές ομάδες εργασίας

Η λειτουργία του «Φιλοξενείου» για την υποδοχή και την προσωρινή στέγαση για περιορισμένη χρονική περίοδο 3-6 μηνών (κατά περίπτωση, με βάση το επίπεδο ευαλωτότητας) των Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο με υψηλή ευαλωτότητα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας, Θεσσαλονίκη, είναι υπό την διαχείριση του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της ΜΚΟ ARSIS, ως πρώτο βήμα για την ανεξάρτητη διαβίωση στα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «Φιλοξενείο» περιλαμβάνουν:

 • Διαμονή, στήριξη και παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε μόνους γονείς ή πυρηνικές οικογένειες και σε μόνες ενήλικες γυναίκες που εγκυμονούν.
 • Υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας σε ιατρικές / δημόσιες υπηρεσίες.
 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.
 • Υποστηρικτικές δράσεις (δηλαδή επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική, εκπαίδευση κ.λ.π.).
 • Στήριξη της πρόσβασης των παιδιών και εφήβων στην τυπική εκπαίδευση και της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.
 • Δημιουργικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός του Καταφυγίου.
 • Δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ανάπτυξη εθελοντικών δραστηριοτήτων.
 • Ενώ θα δίνεται προτεραιότητα παραπομπής στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις, αυτό δεν θα είναι το πρώτο σημείο υποδοχής για όλες τις παραπομπές. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο Φιλοξενείο, οι ευάλωτες οικογένειες θα παραπέμπονται σε άλλες θέσεις του Προγράμματος REACT σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη αντιστοίχηση, υπό την προϋπόθεση ότι – σύμφωνα με την παραπομπή – η εν λόγω ωφελούμενοι είναι ικανοί για ανεξάρτητη διαβίωση.